การแก้ปัญหาเครื่องอัดอากาศ

การแก้ปัญหาเครื่องอัดอากาศ

TC-20T Air Compressor ทำความสะอาดหยดน้ำที่เติม

ถาม:เราพบว่าท่ออากาศเต็มไปด้วยหยดน้ำหลังจากใช้งานไปประมาณ 30 นาที วิธีทำความสะอาดหยด?

ตอบ:เรามีวิดีโอที่จะแสดงให้คุณถอดถังดักน้ำตามทิศทางตามเข็มนาฬิกา เมื่อคุณใส่กลับควรอยู่ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

และอย่าลืมว่าต้องใส่โอริงกลับเข้าด้วยกันข่าวประชาสัมพันธ์