นิทรรศการ

นิทรรศการ

2018-09-18 ~ 20 พลังงานทดแทนอินเดีย 2018 (REI 2018)2018-08-13 ~ 20 ภารกิจใหม่ของเมืองไทเปสู่อินโดนีเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

2018-07-26 ~ 28 งานแสดงสินค้าไต้หวันเวียดนาม2018-03-19 ~ 26 คณะผู้แทนการค้าและการลงทุนของไต้หวันประจำฟิลิปปินส์และมาเลเซียข่าวประชาสัมพันธ์