ผลิตภัณฑ์ใหม่!! ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ CIGS

ผลิตภัณฑ์ใหม่!! ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ CIGS

2018/04/09 BLOWTAC
ความสำเร็จของระบบปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ CIGS
ความสำเร็จของระบบปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ CIGS

โมดูล Blowtac CIGS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการแปลงโฟโตอิเล็กทริคสูงประสิทธิภาพที่โดดเด่นของการผลิตพลังงานแสงน้อยและประสิทธิภาพของโมดูลที่เสถียรโดยไม่ต้องลดทอน

รายละเอียด

  • ประสิทธิภาพสูง
  • อายุการใช้งานยาวนาน
  • ประหยัดพลังงานการดำเนินงาน
  • เริ่มต้นต่ำปัจจุบัน
  • ติดตั้งง่าย
  • ค่าบำรุงรักษาต่ำ


ข่าวประชาสัมพันธ์