Sản phẩm mới!! Hệ thống bơm năng lượng mặt trời CIGS

Sản phẩm mới!! Hệ thống bơm năng lượng mặt trời CIGS

2018/04/09 BLOWTAC
Thành tựu hệ thống bơm năng lượng mặt trời CIGS
Thành tựu hệ thống bơm năng lượng mặt trời CIGS

Các mô-đun CIGS của Blowtac thể hiện hiệu suất chuyển đổi quang điện cao, hiệu suất vượt trội của việc tạo ra năng lượng ánh sáng thấp và hiệu suất mô-đun ổn định mà không bị suy giảm.

Chi tiết

  • Hiệu quả cao
  • Nhiệm vụ lâu dài
  • Tiết kiệm năng lượng hoạt động
  • Dòng khởi động thấp
  • Dễ dàng cài đặt
  • Chi phí bảo trì thấp


Thông cáo báo chí